Methanol

Tarix Qədim misirlilər balzamlama prosesində ağacın pirolizindən əldə etdikləri metanol [...]